Links

Laka
De stichting Laka verzamelt en maakt informatie toegankelijk over alle aspecten van kernenergie.Maar daarnaast geeft ze advies en antwoordt op vragen; schrijft brochures en artikelen.
http://www.laka.org

Kernenergie in Nederland
De belangrijkste en uitgebreidste site over de geschiedenis van kernenergie in Nederland. Een 'must' voor iedereen die meer wil weten over al lang vergeten reactoren in Wageningen, Arnhem en Eindhoven, over de geschiedenis van de tweede kerncentrale in Borssele (die al 40 jaar duurt) en al die andere interessante dingen.
http://www.kernenergieinnederland.nl

WISE
We're small. We're powerful. We're anti-nuclear. We are grass-root oriented. And we are proud of what we have achieved. We are anxious to go on, serving people with important information and skills. We have existed since 1978, in a small office with seven people working at WISE Amsterdam.
http://www.antenna.nl/wise

Greenpeace
De website van de campagne van Greenpeace Nederland over kernenergie.
http://www.greenpeace.nl/campaigns/kernenergie

Stop Borssele
De hyves pagina van de groep die al decennia actie voert tegen kernenergie in het algemeen en de Zeeuwse kerncentrale in het bizonder

Aktie Agenda
De Aktie Agenda biedt een uitgebreid overzicht van acties en activiteiten van mensen die werken aan een betere wereld. Wie zich afvraagt 'wat is er zoal te doen' of 'kan ik wat zinnigs doen' vindt altijd wel iets van zijn of haar gading in de Aktie Agenda. Hier een directe link naar anti-nucleaire activiteiten.
http://www.aktieagenda.nl/bin/select?p=overal&t=anti-nucleair

WISE Uranium
Een project van WISE dat zich volledig richt op uranium. Van voorraden en winning tot verarmd uranium.
http://www.antenna.nl/wise/uranium

Tegenstroom
Een website van WISE die zich richt op Nederland, met informatie over kernenergie en de projecten en bezigheden van WISE.
http://www.tegenstroom.nl