Bijdrage voor verhoging veiligheid Borssele blijkt nep

14 april 1987

Opnieuw een nepbrief. Deze keer in Friesland met het logo van de provincie en de handtekening van de Commissaris van de Koningin Wiegel eronder.
Er komt een eenmalige heffing, noodzakelijk omdat de kerncentrale in Borssele ernstige gebreken vertoond en om de centrale weer aan de eisen van de tijd te laten voldoen “zijn financiële middelen nodig”. Provincie Friesland heet besloten dat de helft van het bedrag noodzakelijk voor verbeteringen van de veiligheid wordt voldaan uit de algemene middelen, zo stelt de brief. “Het resterende deel zal hoofdelijk over de inwonenden van de provincie worden omgeslagen. Zoals vastgelegd in art. V-1511 d.d. 1-3-87 is deze éénmalige heffing vastgesteld op FL. 121,63 exclusief BTW, per ingezetene.”
Veel telefonische reacties. En: "wat skriftlik noch oan reaksjes binnekomme kin, sal net foar de poes wéze", volgens een ambtenaar.

Bijlage: