Geen CO₂ of radioactief afval in de bodem

20 februari 2010

Ruim 150 mensen demonstreren op de Brink in Annen tegen de mogelijke opslag van CO₂ en radioactief afval in de Drentse bodem. De demonstratie is georganiseerd door de Statenfracties van GroenLinks en SP die zich ernstig zorgen maken over de gevaren die de opslag met zich meebrengt. De opslag van kernafval is voor Provinciale Staten en voor de andere GS-leden in Drenthe onbespreekbaar. Over de opslag van CO₂ wordt verschillend gedacht.
Aan auteur en onderzoeker Herman Damveld wordt door een vertegenwoordiger van Stichting Laka, het eerste exemplaar aangeboden van het door hem geschreven boekje: "Kernafval in beweging. De discussie over ondergrondse opslag van radioactief afval 1976-2010"

Bijlagen: