ABN AMRO: "Make markets work for nuclear?"

16 oktober 2006

In Tuschinski in Amsterdam is de conferentie ‘Make Markets Work for Climate’, georganiseerd door ministerie van VROM in samenwerking met de Wereldbank, Shell en ABN AMRO. Kernenergie is een van de oplossingen die daar aangedragen wordt. Als het aan Groenink van ‘De Bank’ ligt komt er een positief advies over het onderzoek naar investeringen in kernenergie, dat de ABN Amro nu uitvoert.
Buiten is er een teach-in en wordt duidelijk dat de oplossing van het klimaatprobleem niet van het bedrijfsleven verwacht moet worden: ze zijn juist deel van het probleem. Er is een tentoonstelling over de rol van de Wereldbank die na afloop naar binnen wordt getracht te brengen. Politie en beveiliging verijdelen dit.

Bijlagen: