2006

Radioactieve champagne voor VVD en CDA congres

20 november 2006

Als obers verklede Greenpeace–actievoerders delen flesjes radioactieve ‘champagne’ uit aan de bezoekers van de laatste verkiezingsbijeenkomsten van CDA en VVD. In de flesjes Champagne Nucléaire (Appellation Kerncentrale Borssele Contrôlée) zit radioactief grondwater, opgepompt bij de opwerkingsfabriek in La Hague. In die Franse plaats ligt ook kernafval uit Borssele. Het grondwater daar is 20.000 keer meer radioactief dan gewoon grondwater. Greenpeace confronteert met de actie de VVD en het CDA met de gevolgen van hun voornemen door te gaan met kernenergie.
Internationale blokkade tegen transport naar Rusland

8 november 2006

Ongeveer 10 activisten uit Rusland, Duitsland en Nederland blokkeren een toegangspoort van Urenco in Almelo. De Russen zijn hier om te protesteren tegen de export van verarmd uranium naar Rusland. Verarmd uranium, een afvalproduct van verrijking, wordt naar Rusland gebracht om daar tot het natuurlijk percentage splijtbaar uranium herverrijkt te worden. Het overgrote deel blijft echter gewoon in Rusland achter en het is voor Urenco alleen maar een goedkope manier om van het materiaal af te komen. Na een uur wordt de blokkade opgeheven.
Hunnen tegen afvalplannen in Noorden

3 november 2007

Met het neerhalen van een kerncentrale op een es tussen Drouwen en Gasselte hebben de milieufederaties van Friesland, Groningen en Drenthe de actie 'Dit kan niet waar zijn!' ingeluid.
De kerncentrale met een hoogte van 10 meter werd neergehaald door een woedende hunebedbewoner die opstond uit het hunebed in de buurt van de centrale. Zijn rust werd ruw verstoord, nu hij vernam dat er plannen zijn voor de bouw van een nieuwe kerncentrale en de opslag van kernafval in zijn ondergrond. Deze Hun liet zijn graven en resten van nederzettingen na aan de generaties die na hem Drenthe kwamen bewonen. “Had mijn volk dat gedaan, dan zaten jullie en honderden generaties na jullie opgescheept met al dat gevaarlijke afval.” De milieufederaties zijn verontwaardigd over het feit dat na 30 jaar de discussie over opslag van kernafval weer opgestart wordt.
'Ministerie onbereikbaar door kernramp'

26 oktober 2006

Greenpeace hangt bij het ministerie van VROM een groot spandoek op met de tekst: ‘Dit ministerie is op 22 november onbereikbaar door een kernramp’. In aanvulling op de overheidscampagne ‘Denk Vooruit’ waarschuwt Greenpeace tegen de gevaren van kernenergie.
In september startte de overheid de voorlichtingscampagne ‘Denk Vooruit’ met televisiespotjes en een website. Onder het motto ‘rampen vallen niet te plannen, wél te voorkomen’, laat de campagne aan burgers zien wat ze moeten doen bij een ramp. Greenpeace wil met de eigen versie van de ‘Denk Vooruit’-campagne laten weten dat kernrampen voorkomen kunnen worden, simpelweg door te kiezen voor energiebesparing en schone energie. Een kerncentrale is dan niet nodig. Vijf actievoerders worden gearresteerd.

Bijlagen:
ABN AMRO: "Make markets work for nuclear?"

16 oktober 2006

In Tuschinski in Amsterdam is de conferentie ‘Make Markets Work for Climate’, georganiseerd door ministerie van VROM in samenwerking met de Wereldbank, Shell en ABN AMRO. Kernenergie is een van de oplossingen die daar aangedragen wordt. Als het aan Groenink van ‘De Bank’ ligt komt er een positief advies over het onderzoek naar investeringen in kernenergie, dat de ABN Amro nu uitvoert.
Buiten is er een teach-in en wordt duidelijk dat de oplossing van het klimaatprobleem niet van het bedrijfsleven verwacht moet worden: ze zijn juist deel van het probleem. Er is een tentoonstelling over de rol van de Wereldbank die na afloop naar binnen wordt getracht te brengen. Politie en beveiliging verijdelen dit.

Bijlagen:
Greenpeace ster op CDA-partijcongres

30 september 2006

Tijdens wat zo ongeveer het hoogtepunt van het CDA-partijcongres moet worden, de toespraak van fractievoorzitter Verhagen, komt er onverwachts een groot spandoek voor het projectiescherm op het podium naar beneden. Actievoerders van Greenpeace zijn er in geslaagd via een achterdeur ongezien in de Amsterdamse RAI te komen en zich boven het podium te verschansen. Op het juiste moment laten ze door middel van het spandoek weten wat ze van de kernenergieplannen van het CDA vinden: "CDA kiest voor 240.000 jaar kernafval".

Bijlagen:
Acties bij ABN MRO: 'geef duidelijkheid!'

27 september 2006

In Groningen en Assen worden bij de hoofdfilialen van de ABN-AMRO bank acties gevoerd tegen de plannen te investeren in kernenergie. “Wij eisen duidelijkheid van ABN AMRO (over mogelijke financiering). Dat is de bank verplicht aan haar vele klanten die kernenergie absoluut niet zien zitten, maar er straks via hun bankrekening mogelijk wel ongewild aan meebetalen”.
Actievoerders, verenigd in het Zoutkoepeloverleg, bieden een petitie aan en ‘zonne-energie’ in de vorm van zonnebloemen. Verder worden er stencils uitgedeeld aan klanten. Het Zoutkoepeloverleg vreest dat door de hernieuwde aandacht voor kernenergie, de druk om radioactief afval op te slaan in zoutkoepels in het Noorden toe zal nemen.
Gaat ABN AMRO in kernenergie?

14 juli 2006

Staatssecretaris van Milieu, Van Geel, op bezoek bij de in aanbouw zijnde Finse centrale Olkiluoto, zegt in De Telegraaf, dat de kans groot is dat er over 10 jaar een nieuwe kerncentrale in gebruik wordt genomen. Verrassender echter is dat hij zegt dat de ABN AMRO zich heeft opgeworpen als financier. En ook dat hij suggereert dat de centrale een vermogen van 1680 MW zal krijgen (bijna vier keer zoveel als de huidige kerncentrale in Borssele). Volgens Van Geel hebben hij en ABN in april over kernenergie gesproken en staat de bank op het punt in de financiering van kernenergie te stappen.
De ABN AMRO komt ’s middags al een beetje terug op het optimisme van Van Geel: “er is geen concreet project. Er kan dus niet gesproken worden over financiering. We kunnen niet investeren in luchtkastelen. Pas als een project concreet is, kijken we of er draagvlak is. Het woord is aan de politiek”, aldus een woordvoerder. Diezelfde middag zijn er al acties bij de bank: de ABN-wedstrijdzeilboot in de Amsterdamse haven wordt bezet door Greenpeace en bij het kantoor in de zelfde stad op het Leidseplein demonstreren 50 mensen. Overigens ligt de bouw in Finland al flink achter op schema en is er al een enorme kostenoverschrijding.

Bijlagen:
Radioactief zand (40 km van Tsjernobyl) in ministerie

27 april 2006

Greenpeace zet een vat aarde in de hal van het ministerie van VROM in Den Haag. Niets bijzonders zou je zo zeggen, maar de aarde komt uit de buurt van Tsjernobyl. Nou ja, uit de buurt... ruim 40 kilometer van de ontplofte centrale, buiten de ontruimde en verboden 30 km-zone dus, maar is wel radioactief. Zo radioactief zelfs dat het volgens de Nederlandse en Europese normen radioactief afval is en dienovereenkomstig behandelt dient te worden. Greenpeace laat hiermee zien wat de gevolgen van kernenergie zijn en protesteert tegelijkertijd tegen het voornemen van staatssecretaris Van Geel tot het langer in bedrijf houden van de kerncentrale in Borssele.
Borssele tot 2034 open? Sluiten!

27 april 2006

's Middags tijdens het debat wordt op Het Plein in Den Haag gedemonstreerd tegen het convenant tussen EPZ en Rijk om kerncentrale Borssele tot en met 2033 open te houden. Een half uur voor het debat wordt er nog weer een wijziging doorgegeven aan de Kamerleden, die daarop besluiten de uiteindelijke beslissing weer uit te stellen. Maar dat zal uiteindelijk weinig veranderen, is de verwachting: de beslissing zal door een Kamermeerderheid gesteund worden. Een beslissing die genomen zal worden terwijl gegevens, waarop Van Geel het voornemen stoelt (het advies over de hoogte van de schadevergoeding die de Staat zou moeten betalen) nog steeds geheim worden gehouden.
Voor de Kamer op het Plein wordt door tegenstanders van kernenergie een grote kerncentrale opgeblazen, die vervolgens langzaam leeg loopt. Activisten vormen de leus "Kies Duurzaam, Sluit Borssele".

Bijlagen:
Inhoud syndiceren