zoutkoepels/klei (eindopslag)

Greenpeace: wil Noord-Holland ondergrondse kernafval opslag?

18 april 2005

Greenpeace is met een vrachtwagen vol ‘kernafvalvaten’ in de hoofdstad van Noord-Holland, Haarlem. Greenpeace wil daar van de Commissaris van de Koning horen of die provincie al het Nederlands kernafval ondergronds wil opslaan. Op 27 maart 2003 hebben acht provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Brabant, Gelderland, Limburg) aan de regering laten weten dat ze tegen ondergrondse opslag van kernafval in hun provincies zijn. Vier provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht) hebben opslag van kernafval nog niet officieel afgewezen. De provincie Zeeland heeft geen klei of zoutlagen, en kan het kernafval dus niet ondergronds opslaan. In Noord-Holland, Utrecht en een klein stukje Zuid-Holland zijn wel mogelijke geschikte kleilagen. Utrecht heeft echter laten weten dat de kleilagen onder de provincie te dun zijn om het kernafval in op te slaan.

Bijlagen:
Boortorenverbranding in Gasselte

20 mei 1984

In het Drentse Gasselte vindt ‘de eerste boortorenverbranding’ plaats. De Atoomalarmgroepen in Noord-Nederland hebben “geen zin meer in een discussie met een regering die al tien jaar niet naar hun argumenten luistert”. De zoutkoepel onder Gasselte is de belangrijkste kandidaat voor de opslag van radioactief afval. “De fik erin” aldus het redactioneel in het blad Atoomalarm.

Bijlagen:
Stroomstoring na sabotage

5 oktober 1981

In het Noord-Hollandse Oudesluis (gemeente Schagen) wordt met een koperen kabel kortsluiting gemaakt in het hoogspanningsnet. Het ‘Verzetsfront Willy Wortel en de Lampjes’ eist in een brief aan de Schager Courant de actie tegen de 150KV-hoospanningsleiding op. Als gevolg hiervan is er enkele uren een stroomstoring in het gebied noordoost van het ECN-terrein in Petten. De actie is in het bijzonder gericht tegen de heer Hamstra van de ECN, die pleit voor de opslag van Nederlands en buitenlands radioactief afval in zoutkoepels. “Daarom”, zo schrijft het Verzetsfront, “hebben we de hoogspanningsleiding tussen Oterleek en Den Helder kortgesloten. Als protest tegen de regering en het bedrijfsleven die gewoon doorgaan met hun onverantwoordelijke praktijken”.
De SEP, verantwoordelijk voor het net, laat weten dat er alleen al in oktober “vijf tot zes” pogingen door het hele land zijn gedaan tot dergelijke sabotage.
In 'Bevrijding' het blad van de PSP, verschijnt in december een poster van de PSP-jongeren die oproept tot het saboteren van het hoogspanningsnet. De PSP schrikt er wel een beetje van, maar het is in de afgesproken ruimte van PSP-jongeren en redactionele onafhankelijkheid enzo. Reacties van lezers vallen eigenlijk ook best mee, blijkt

Bijlagen:
Protest bij Europees kernafval-congres

23 oktober 2014

Activisten van Stop Borssele en Laka demonstreren in Amsterdam tegen een van de vele congressen die over radioactief afval gaan. In dit geval gaat het om een internationaal gezelschap van voornamelijk vertegenwoordigers uit nucleaire industrie en politiek dat gaat praten over publiek participatie bij beslissingen over het vinden van een eindberging voor radioactief afval. Er is bij de demonstranten weinig vertrouwen in de nucleaire industrie als het aankomt op openheid. “Omwonenden van nucleaire installaties willen graag worden geïnformeerd als het misgaat. Maar bij corporate nuclear communication gaat het kennelijk om met veel bombarie te kijken naar publieksparticipatie als men iets van omwonenden wil. Bijvoorbeeld dat ze niet in de weg gaan staan bij het begraven van radioactief afval.” Ze vinden dat er eerst met kernenergie gestopt moet worden: niet dweilen met de kraan open.

Bijlagen:
Hoorzitting wordt protest

14 oktober 1987

Een hoorzitting in Groningen over de opslag van radioactief afval in zoutkoepels in Noord-Nederland mondt uit in een demonstratie tegen kernenergie en kernafval. Aanleiding is de “basisnotitie”, een onleesbaar stuk van het ministerie van Milieubeheer over de plannen van de regering en de beperkte inspraakronde die daarmee gepaard gaat. Doel van de bijeenkomst is om te praten over de radiologische criteria waaraan een eindberging zou moeten voldoen. “Dit is een slimme tactiek van Den Haag. Als we nu akkoord gaan met voorwaarden waaronder het bestaande afval mag worden opgeborgen, kan men rustig doorgaan met kernenergie en dat is de enige bedoeling. Dan is immers het kernafvalprobleem opgelost,” aldus woordvoerder van de Groningse milieufederatie Herman Damveld. “Deze discussie is niet hygiënisch te voeren als niet eerst besloten wordt te stoppen met kernenergie”, aldus de demonstranten. Ruim de helft van de 100 aanwezigen verlaat al voor de pauze demonstratief de bijeenkomst.
Locale Actiedag: tegen UCN & proefboringen

29 april 1978

Om na de grote demonstratie begin maart tegen de UCN in Almelo de druk op de ketel te houden, wordt er een lokale actiedag georganiseerd. In zo'n 16 steden vinden activiteiten plaats, waaronder op een aantal plaatsen acties.
In Groningen vindt een grote manifestatie plaats met als sprekers vertegenwoordigers van de vakbeweging, de polemoloog Hylke Tromp en Klarisse Nienhuys. De nadruk ligt op de relatie tussen uitbreiding van het ultracentrifugeproject en de aangekondigde proefboringen in Oost-Groningen en Drenthe voor de opslag van radioactief afval. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de zogenaamde AAP-Groepen: Alarmgroepen Atoomplannen.
Vrouwen tegen proefboringen

8 december 1978

Op een manifestatie in een Gronings wijkcentrum protesteren ruim 100 vrouwen tegen de plannen voor proefboringen in de noordelijke bodem. Die boringen zijn noodzakelijk omdat de overheid radioactief afval op wil slaan in zoutkoepels in Noord-Nederland.

Bijlagen:
Drentse gemeenten wijzen opslag kernafval af

11 november 1978

Inwoners en burgemeesters van de Drentse gemeenten Borger en Gasselte protesteren tegen de plannen van de overheid kernafval op te slaan in zoutkoepels onder deze buurgemeenten. Automobilisten op de toegangswegen naar de dorpen die remden door de borden “Snelheid verminderen –stralingsgevaar” kregen pamfletten aangereikt waar in op de gevaren van kernafval opslag in zout werd gewezen. De burgemeester van Borger zegt dat de risico’s van kernenergie niet mogen worden genomen, onder andere door de risico’s die kleven aan de opslag van kernafval. Dat betekent volgens hem wel dat we zuinig moeten zijn met energie.
Afval bij ministerie

8 februari 2012

Op de dag dat minister Verhagen spreekt met een aantal gealarmeerde Brabantse politici die zich zorgen maken over de mogelijke ondergrondse opslag van kernafval in hun gemeente, hangt Greenpeace een groot spandoek aan de gevel van het ministerie. Om de minister aan te moedigen de juiste keuze te maken; zijn nucleaire ambities bij het vuilnis te zetten en te kiezen voor schone energie. Voor de ingang van het ministerie worden 400 knalgele vuilniszakken opgestapeld die voorzien zijn van het nucleaire waarschuwingsteken.

Bijlagen:
Een megaton afval

Januari 2012

Bij een aantal Nederlandse gemeentehuizen staan opeens gele vuilniszakken op de stoep met nucleaire waarschuwingstekens. Het is een actie van Greenpeace, die aandacht vraagt voor de ondergrondse opslag van kernafval. In 80 gemeenten die theoretisch in aanmerking zouden kunnen komen voor dergelijk opslag zijn moties aangenomen door de gemeenteraad die afval op en onder gemeentegrond verbiedt.
Duizenden mensen hebben een actiepakket felgele actie-vuilniszakken en een masker van minister Verhagen (Economische Zaken) aangevraagd en achtduizend mensen hebben een oproep aan hun wethouder gestuurd om de motie in te dienen en te steunen.
Inhoud syndiceren