nog iets anders

nog heel iets anders wat nergens anders onder valt

Vlag als schaamlap

18 december 1984

De beeldengroep vóór het hoofdkantoor van de PZEM in Middelburg krijgt een 'schaamlap' omgehangen. 'Stop Borssele' vindt dat het elektriciteitsbedrijf zich moet schamen voor de plannen voor een nieuwe kerncentrale. Op verschillende plekken in de stad worden vlaggen (halfstok) opgehangen die duidelijk maken dat de uitkomst van de Brede Maatschappelijke Discussie toch echt anders was dan toestemming voor nieuwe kerncentrales ('Met de BMD tegen Borssele twee'). Volgens de actiegroep wordt de BMD "nu de nek omgedraaid, omdat de uitslag niet in overeenstemming is met het regeringsbeleid". Aan de vlaggenactie nemen zo'n 20 mensen deel.

Bijlage:
Meer vertraging voor transport uranium naar Rusland

18 januari 2008

Het laden van het schip in de Rotterdamse haven met uraniumhexafluoride voor Rusland loopt nog meer vertraging op. Wanneer op vrijdagmiddag het Greenpeace schip Argus in de buurt van het schip komt wordt het werk onmiddellijk stilgelegd. Hoewel het schip alleen even komt kijken, wordt het laden pas na twee uur hervat. Dat betekent nog meer vertraging want door een blokkade in Duitsland was de uit Gronau afkomstige trein al ernstig vertraagd.
Actietheater bij eerste hoorzitting over afspraken sluiting Borssele per 2003

25 januari 2002

In de rechtbank van Den Bosch vindt de eerste hoorzitting plaats in het proces dat in september is begonnen van de Staat tegen eigenaar EPZ over de sluiting van de kerncentrale Borssele. Oud-minister Wijers stelt duidelijk dat er wel degelijk afspraken zijn gemaakt over het sluiten van Borssele uiterlijk 31-12-2003. In september is de uitspraak: wel een afspraak, maar geen civielrechterlijk contract. Daarmee is de sluiting uiterlijk 31-12-2003 van de kerncentrale van de baan.

Bijlagen:
“Bouwen voor Covra? Weg vertrouwen!”

juli 1990

In de maand dat de Covra gaat beslissen welke bouwonderneming de opslagloodsen en kantoren in het Sloe-gebied mogen bouwen, voert ‘Stop Borssele’ actie. Want “Zeeuwse bouwaannemers gaan dan met elkaar in de slag om de "peanuts" binnen te halen die de hoofdaannemer uit mag delen in opdracht van de Covra direktie”. Onder het mom ‘Covra bouwen, weg vertrouwen’ worden er bij kandidaat bedrijven affiches afgeleverd en geplakt “waaruit blijkt dat wij niet zonder meer een bouwbedrijf z'n gaan laten gaan wanneer zij voor de Covra opdrachten uit gaan voeren”.

Bijlagen:
Boortorenverbranding in Gasselte

20 mei 1984

In het Drentse Gasselte vindt ‘de eerste boortorenverbranding’ plaats. De Atoomalarmgroepen in Noord-Nederland hebben “geen zin meer in een discussie met een regering die al tien jaar niet naar hun argumenten luistert”. De zoutkoepel onder Gasselte is de belangrijkste kandidaat voor de opslag van radioactief afval. “De fik erin” aldus het redactioneel in het blad Atoomalarm.

Bijlagen:
Model kerncentrale Borssele mag niet in miniatuur Walcheren

19 juli 1981

Stop Borssele heeft in de toeristische attractie Miniatuur Walcheren in Middelburg een waarheidsgetrouwe miniatuurkopie van de kerncentrale Borssele geplaatst. De actiegroep zegt dat “de kerncentrale in de 10 jaar van haar bestaan zo’n wezenlijk onderdeel is gaan vormen van de Zeeuwse samenleving”, dat een afgietsel op schaal zeker in Miniatuur Walcheren thuishoort. Directie en bestuur daarvan denken er anders over en het loeizware ding (voor een groot deel van beton) wordt verplaats naar de bosjes aan de rand van het terrein en geeft het op als ‘gevonden voorwerp’.
Actie Greenpeace kerncentrale Borssele

6 maart 2014

Greenpeace projecteert op de koepel van de kerncentrale in Borssele een explosie van een kernreactor. Ze protesteren hiermee tegen de levensduurverlenging van de kerncentrale. De minister van Economische Zaken heeft vergunning gegeven om de kerncentrale –geopend in 1973- tot 2034 in bedrijf te houden. Greenpeace en Laka waren hier tegen in beroep gegaan bij de Raad van State maar in februari werd hun beroep verworpen. De actie valt gelijk met de publicatie van een rapport waarin Greenpeace stelt dat de verouderende kerncentrales in Europa een groot gevaar zijn.
Nieuwe actievorm: massaal WOB'en

10 december 2013

In de Belgische kerncentrales Doel-3 en Tihange-2 zijn heel veel kleine scheurtjes ('waterstofvlokken') ontdekt. Omdat het reactorvat van Borssele ook door RDM gemaakt is, wordt er uiteindelijk eind 2012, met tegenzin, door EPZ en de toezichthouder, een onderzoek van het reactorvat toegezegd bij de volgende splijtstofwisseling. Het Plan van Aanpak voor het onderzoek naar scheurtjes in het reactorvat van Borssele, wordt echter steeds maar niet openbaar. Ook niet na een WOB-verzoek van GroenLinks, de dwangsom van 1200 euro is blijkbaar niet voldoende reden. Laka zet wat meer druk op de ketel door iedereen op te roepen een WOB-verzoek voor het document in te dienen en daarbij ook nog kans te maken op die dwangsom. In 2 dagen wordt dat door ruim 200 mensen gedaan en komt er een toezegging van het ministerie dat het document openbaar wordt. Er blijken zelfs twee (verschillende) Plannen van Aanpak te zijn. Het rapport met resultaten van het onderzoek is nog niet openbaar.

Bijlagen:
Kernenergie eindelijk lonend?
Spandoeken met haarscheurtjes

5 april 2013

Leden van 'Stop Borssele' hebben met spandoeken aan beide zijde van de Vlaketunnel aandacht gevraagd voor een onderzoek naar de aanwezigheid van haarscheurtjes in het reactorvat in kerncentrale Borssele. De kerncentrale ligt nu stil en volgens afspraak zal nu ook het onderzoek plaatsvinden. 'Stop Borssele' is er niet van overtuigd dat dit ook goed gebeurd: de uitkomst staat volgens hen al vast omdat de EPZ het onderzoek zelf laat verrichten.
Welke vestigingsplaats wint?

21 april 1986

Binnen vergadert de Kamercommissie voor EZ over de vestigingsplaatsen voor nieuwe kerncentrales: gaat de Kamer akkoord met de PKB (Planologische Kernbeslissing) waarin 5 locaties genoemd worden?
Buiten op het Binnenhof is een soort ‘zeskamp’ tussen de mogelijke locaties: Borssele, Moerdijk, Maasvlakte, Noordoostpolder en Eemshaven. Allerlei “elementaire zaken” voor vestigingsplaatsen komen aan de orde: van “sjouwen met vaatjes radio-aktief afval, rennen met stralingspakken en gasmaskers tot evakueren en kernraketten stapelen”.
Binnen komt de PvdA met een aantal extra Kamerleden en kan op die manier uitstel realiseren van het debat. Na wat soebatten wordt afgesproken 6 mei het debat te vervolgen. Maar dan is de situatie ondertussen heel anders….

Bijlage:
Inhoud syndiceren