Den Haag

"Selling Urenco means spreading nuclear bombs"

5 december 2013

In mei was het Kabinet Rutte vrij onverwachts met het voornemen gekomen om het Nederlandse deel van Urenco te verkopen. Minister van Financiën Dijsselbloem schrijft dat nu de Britse overheid haar aandeel wil privatiseren, het geen zin heeft het Nederlandse deel in eigendom van het Rijk te houden. Nog maar enkele jaren daarvoor had het Rijk de laatste aandelen van UCN, het Nederlandse Urenco-deel, van het bedrijfsleven gekocht zodat het nu een 100% staatsbedrijf is. Op 5 december vindt er in het parlement een hoorzitting plaats waarin over de mogelijke verkoop van Urenco gepraat wordt. De antikernenergie-beweging vindt privatisering maar niets; weliswaar blijkt uit de geschiedenis dat staatseigendom geen garantie tegen misbruik is, maar een fabriek waar in principe kernwapenmateriaal geproduceerd kan worden in handen van het bedrijfsleven...? Buiten voor de ingang van het Tweede Kamergebouw demonstreren Nederlandse en Duitse activisten tegen Urenco: Niet verkopen, maar sluiten!

Bijlage:
CDA: neem eigen Duurzaamheidsberaad serieus

24 april 2010

In Den Haag congresseert het CDA onder andere om het partijprogramma voor de verkiezingen in juni vast te stellen. Iedere congresganger krijgt buiten een folder om hen er aan te herinneren wat de inzet van het programma zou moeten zijn. "Rentmeesterschap is geen loze kreet maar dient te worden nageleefd tot behoud van een leefbare schepping voor de generaties na ons". Het motto komt uit een rapport van het CDA-Duurzaamheidsberaad, dat samen met aanbevelingen uit het rapport, op het stencil worden samengevat. De conclusie is dan ook duidelijk: “Dus geen nieuwe kerncentrales”. Dat lijkt tegen dovemansoren gezegd, want in het verkiezingsprogramma komt te staan: “Het CDA bepleit ruimte om nieuwe kerncentrales te bouwen wanneer energiebedrijven hierin willen investeren en er draagvlak is in de regio.

Bijlagen:
Activisten in Hofvijver

24 maart 2014

Enkele mensen is het toch gelukt in de Hofvijver in hartje Den Haag te protesteren tegen de nucleaire top. Met en tweetal spandoeken (‘Disarm all nuclear weapons’ en ‘240.000 jaar kernafval – Veiligheid? Ben je mal?’) . Het protest duurt niet lang, want ook in de Hofvijver is er volop politie die met boten patrouilleert. Vier mensen worden gearresteerd.
Ongeveer tezelfdertijd worden bij het Centraal Station door de Haagse politie ruim 50 mensen die een petitie aan willen bieden tegen nieuwe kernwapens gearresteerd. Iedereen zal vrijgesproken worden door de rechter; maar ja, dat is maanden later….
Demonstratie tegen NSS

23 maart 2014

De beveiliging van de Nuclear Security Summit in Den Haag is enorm, maanden van te voren worden er mededelingen gedaan over enorme aantal demonstranten (‘relschoppers’) uit de hele wereld die zouden afreizen naar de Hofstad –terwijl er geen enkele aanwijzing is voor dergelijke voorspellingen- zorgen er wel voor dat veel burgerlijke vrijheden tijdelijk worden opgeschort. Demonstreren in de buurt van het congresgebouw mag niet, dat kan wel ergens achteraf, maar eigenlijk mag een route lopen helemaal niet.
Het doorgaan van de demonstratie op zondagmiddag 23 maart kan alleen door een kort geding afgedwongen worden. Ondanks de hetze en een enorme politiemacht nemen er toch zo’n 350-400 mensen deel aan de strijdbare demonstratie. Op het plein bij het stadhuis luisteren ze nog naar een aantal sprekers die verschillende aspecten van het protest belichten, onder andere Fatima Faid van de Stadspartij die het een schande vindt dat “er miljoenen worden uitgegeven aan de top, terwijl er in Den Haag 30.000 kinderen onder de armoede grens leven.

Bijlagen:
NSS pre-event Haagse Hogeschool

19 maart 2014

Het wordt de grootste politieke top ooit in Nederland gehouden met 53 ‘wereldleiders’, en de beveiliging zo enorm dat zelfs voetbalwedstrijden worden afgelast omdat alle agenten in Den Haag moeten worden ingezet voor beveiliging (kosten 200 miljoen euro). Superlatieven te weinig om het belang van de Nuclear Security Summit die op 24 en 25 maart in Den Haag plaats vindt duidelijk te maken. Tegenstanders hebben zo hun twijfels over dat belang en de nucleaire top: het feit dat er niet gepraat gaat (mag) worden over kernwapens en over kernenergie, maar uitsluitend over radioactieve stoffen in verkeerde handen –“atoomterrorisme”, maakt zo’n top inhoudsloos en alleen voor de bühne.
Voor de deur van de Haagse Hogeschool waar een pre-event van de NSS plaatsvindt, wordt gedemonstreerd (onder andere tegen de kosten) met de leus ‘Stop nuclear power –Abolish poverty!
Welke vestigingsplaats wint?

21 april 1986

Binnen vergadert de Kamercommissie voor EZ over de vestigingsplaatsen voor nieuwe kerncentrales: gaat de Kamer akkoord met de PKB (Planologische Kernbeslissing) waarin 5 locaties genoemd worden?
Buiten op het Binnenhof is een soort ‘zeskamp’ tussen de mogelijke locaties: Borssele, Moerdijk, Maasvlakte, Noordoostpolder en Eemshaven. Allerlei “elementaire zaken” voor vestigingsplaatsen komen aan de orde: van “sjouwen met vaatjes radio-aktief afval, rennen met stralingspakken en gasmaskers tot evakueren en kernraketten stapelen”.
Binnen komt de PvdA met een aantal extra Kamerleden en kan op die manier uitstel realiseren van het debat. Na wat soebatten wordt afgesproken 6 mei het debat te vervolgen. Maar dan is de situatie ondertussen heel anders….

Bijlage:
"Vasten tegen verrijking"

29 januari 1978

In de Kloosterkerk in Den Haag, vlak bij het Binnenhof, start een groep mensen op zondag 29 januari met een vastenactie tegen de mogelijke uitbreiding van de UCN en de levering van verrijkt uranium aan (militaire dictatuur) Brazilië. Het merendeel van de mensen die vasten “wordt geïnspireerd door de bijbelse boodschap en wij vertrouwen erop velen van U op grond van deze gemeenschappelijke achtergrond aan te kunnen spreken”, staat er in een verklaring aan Tweede Kamerleden. “Zeer ernstig vinden wij ook dat het kernenergieprogramma van de Braziliaanse militairen ten koste gaat van de armen in Brazilië. Dit bezwaar lijkt in Uw overwegingen nauwelijks een rol te spelen.
Door allerlei moties (o.a. van dissidente CDA-er Van Houwelingen) wordt er vooraleerst geen definitieve beslissing genomen en in de loop van de week wordt de actie gestopt.

Bijlagen:
Op Binnenhof tegen UCN

25 januari 1978

‘Enkele honderden’ mensen demonstreren op het Binnenhof in Den Haag. Aanleiding zijn de debatten de dagen erna over de uitbreiding van de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo van UCN. UCN is het Nederlandse deel van Urenco. Er wordt een verklaring voorgelezen en aan CDA’er Van Houwelingen (tegenstander van de uitbreiding) overhandigd. De verklaring is opgesteld door het Landelijk Energie Komitee samen met 27 andere organisaties. Het gaat vooral in op de gevolgen van het leveren van verrijkt uranium aan Brazilië; de belangrijkste reden waarom UCN uitgebreid moet worden, en concludeert: “Een werkelijke daad tegen de verspreiding van atoomwapens is noodzakelijk: Geen uitbreiding van de ultracentrifuge in Almelo”.
Na het voorlezen vertrekken delegaties naar de Britse en West-Duitse ambassades (naast Nederland de andere deelnemende landen in Urenco).
Protest tegen Kalkarheffing

15 november 1973

Leden van het Kalkar-comité demonstreren in Den Haag bij het Tweede Kamer gebouw. Daar wordt het wetsvoorstel ‘Vaststelling van de begroting van het Fonds Ontwikkeling Snelle Kweekreactor 1974’ besproken. In die begroting is de grootste post de inkomsten uit de zgn. 3% Kalkarheffing, die iedereen vanaf 1 juli verplicht is te betalen.
Kaarten tegen HFR-splijtstof in ongeschikt opslaggebouw

8 april 1999

Greenpeace biedt minister van EZ Jorritsma in Den Haag 7.000 protestbriefkaarten aan omdat ze toestemming heeft gegeven brandstof uit de reactor in Petten bij de Covra in Borssele op te slaan. De opslag zal gaan gebeuren in een loods voor laag- en middel radioactief afval. De opslagbassins bij de HFR in Petten zijn overvol omdat de Verenigde Staten weigert de splijtstofstaven terug te nemen. De VS vindt al heel lang dat de HFR om moet schakelen op een andere splijtstof en om nu de druk te verhogen nemen ze de brandstof (die in het verleden door hen geleverd is) niet terug. Als de opslag van de splijtstof niet bij de Covra toegestaan zou worden, zou de HFR op termijn dicht moeten.

Bijlage:
Inhoud syndiceren