Dag tegen multinationals

1 mei 1985

In het kader van de 'Dag tegen multinationals', een wereldwijd initiatief van vooral anti-militaristische en anti-imperialistische groepen, wordt in Amsterdam ook actie gevoerd bij het kantoor van Comprimo. Dit bedrijf is een belangrijke lobbyist voor de nieuwe kerncentrales. Het is een ingenieursbureau en een samenwerkingsverband van RSV, Shell, VMF en SHV. Bij het kantoor worden ruiten ingegooid.