Nieuwe mijnwet: eenvoudiger voor opslag kernafval in bodem

28 januari 2002

Bij een bezoek van de minister van Economische Zaken Jorritsma en een tweede kamerdelegatie aan het Groninger museum, protesteren leden van de Milieufederaties van Groningen, Drenthe en Friesland. De reden voor het protest is de voorgestelde wijziging van de Mijnwet waar de Kamer binnenkort over moet beslissen. Hierdoor wordt het Ministerie van Economische Zaken (het 'Ministerie van Ondergrondse Zaken' volgens het pamflet) bevoegd om milieuvergunningen af te geven voor bijvoorbeeld ondergrondse opslag van radioactief afval en niet langer de provincies. Het Ministerie van Economische Zaken staat bekend om zijn lobby voor kernenergie. "Hetzelfde ministerie heeft al diverse keren geprobeerd om via de rechter de provinciale verboden tegen ondergrondse opslag onderuit te halen. Je moet deze kat niet op het spek binden", besluit de verklaring van de Noordelijke milieuorganisaties bij het protest.

Bijlagen: