Protest tegen verrijken uranium uit Namibië

13 februari 1987

Activisten van de Basisgroepen tegen kerngeweld en militarisme sluiten de poorten van de Urenco fabrieken in Almelo af, omdat er een commissie van Economische Zaken van de Tweede Kamer langs komt. Helaas is materiaal om de sloten en kettingen door te knippen al binnen een half uur aanwezig. Ze protesteren tegen het verrijken door Urenco van uranium uit het door Zuid-Afrika bezette Namibië. Volgens een decreet van de VN is export van grondstoffen uit Namibie diefstal. Urenco, die het uranium verrijkt, zou zich daardoor schuldig maken aan heling.

Bijlage: