Wake voor behoud Moeder Aarde

19/20 naart 1987

De Franciscaner Vredeswacht houdt een nachtwake voor de kerncentrale in Borssele die de 19de weer is opgestart. Ondanks de koude nemen ruim dertig mensen aan de wake deel. Het thema is: ‘Samen waken tot behoud van Moeder Aarde en haar bewoners op een plaats waar angstaanjagende risico's worden genomen'. De wakende Franciscanen hebben nogal wat last van baldadige schooljeugd.