Acties

Zeeuwen willen geen natuur kwijt aan kernenergie

Acties – Stichting Laka - do, 06/20/2024 - 11:12

Zaterdag 15 juni, Zeeland, Borssele, Weelhoekweg. Vanaf de middag verzamelen enkele honderden actievoerders. Een muzikant brengt de sfeer erin, en een koor zingt het ‘Sloegrenslied’. Verschillende solidariteitsboodschappen vanuit andere landen weerklinken.
Daarna vormen de paar honderd mensen een mensenketting langs de Weelhoekweg. Zij willen duidelijk een rode lijn aangeven: geen uitbreiding van het industrieterrein en kerncentrale, respect voor de plaatselijke natuur, voor een leefbaar Borssele.
Lees het verslag van Marc Alexander verder op 'De Wereld Morgen'.

Categorieën: Acties

Kernreacties

Acties – Stichting Laka - zo, 06/09/2024 - 22:57

In de jaren zeventig rees het verzet tegen kernenergie. ‘Kalkar’ werd een pretpark en ‘Dodewaard’ ging dicht. Maar anno nu geldt kernenergie als ‘groen’.
‘Wunderland Kalkar: daar krijg je energie van! Wat dacht je van abseilen van de koeltoren, een tocht met een Segway, boogschieten of karten? Combineer je dag in Kernie’s Familiepark met een all-inclusive overnachting en het wordt een ervaring om nooit te vergeten! Welkom in onze Energy Factory!’
‘De jeugd staat op’ luidt het thema van de vijfde aflevering van In de voetsporen van de jaren zeventig. Een van de zaken waar de jeugd zich in die jaren zeventig druk over maakte was kernenergie.

Lees verder in de online VPRO-gids

Categorieën: Acties

Oproep vanuit Groningen: Geen kerncentrale in de Eemshaven!

Acties – Stichting Laka - di, 05/28/2024 - 17:05

Sinds een tijdje zijn er discussies gaande in de provincie Groningen om in te stemmen met de bouw van een kerncentrale in de Eemshaven in Groningen. Op de rand van aardbevingsgebied en op de rand van de Waddenzee, die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.
Om allerlei redenen vinden wij dat een ontzettend slecht plan, helemaal omdat er nog wekelijks aardbevingen zijn in Groningen.
We willen niet nog een keer een wingewest worden... meer dan 60 jaar wingewest zijn is genoeg.
Geen kerncentrale in de Eemshaven!
Daarom zijn wij een petitie gestart om handtekeningen te verzamelen van zo veel mogelijk mensen die dit net als wij een slecht idee vinden. Op 5 juni wordt hierover gestemd in de Provinciale Staten van Groningen. Daarvóór willen we de handtekeningen aan hen aanbieden.

Hier is de link naar deze petitie: https://actie.degoedezaak.org/.../geen-kerncentrale-in-de...
Met vriendelijke groet!
De Groninger groep van Milieudefensie

Categorieën: Acties

Uraniumwinning: Na 42 jaar willen de Mirarr zeggenschap over hun land terug

Acties – Stichting Laka - vr, 05/10/2024 - 13:19

11 augustus loopt de 42-jarige ‘mineral lease’ af, die het mijnbouwbedrijf ERA heeft voor uranium op het land van de Mirarr Traditional Owners in het Kakadu National Park in Australië. ERA wil haar lease graag voor onbepaalde tijd verlengd zien maar de Mirarr willen de beschikking over hun land terug. De regering van de Northern Territory, verantwoordelijk voor het afgeven van de lease, moet snel een besluit nemen anders wordt deze automatisch verlengd. Vorige week was een vertegenwoordiger van de Gundjeihmi Aboriginal Corporation in Europa om de situatie uit te leggen en om solidariteit te zoeken.

Wanneer er in Nederland nieuwe kerncentrales komen, is er een grote kans dat het uranium daarvoor uit Australië komt. De situatie in het Kakadu National Park laat goed zien dat ook in zogenaamde ‘nette' landen uraniumwinning gepaard gaat met vervuiling en het schenden van rechten van oorspronkelijke bewoners.
De Mirarr zijn de Traditional Owners van delen van Kakadu National Park, met daarin de uraniumafzettingen die bekend staan als Jabiluka en Ranger. De Jabiluka-uraniummijn werd nooit volledig gerealiseerd. De Ranger-mijn is, na 40 jaar in bedrijf te zijn geweest, gesloten. Rehabilitatie van die gebieden is begonnen, maar of daar voldoende geld voor is, blijft de vraag. De Mirarr kennen een lange traditie van verzet tegen de plannen voor uraniumwinning op hun land in het nationale park.

De Mirarr worden vertegenwoordigd door de Gundjeihmi Aboriginal Corporation. Vorige week was Thalia van den Boogaard, CEO van de GAC, bij Laka op bezoek om de situatie met betrekking tot het herstel van het landschap van de Ranger-uraniummijn en de inspanningen van Mirarr om Jabiluka permanent te beschermen tegen uraniumwinning te bespreken. En hoe de strijd van de Mirarr ondersteunt kan worden.

Luister hier het gesprek terug
(46 min., Engels)

De Mirrar willen dat de mogelijkheid om in de toekomst uranium in hun gebied te winnen stopt. Uraniumwinning blijft mogelijk door de ‘mineral lease’ die het mijnbouwbedrijf ERA heeft. Hoewel Energy Resources of Australia (ERA), dochter van Rio Tinto, een van de grootste mijnbouwbedrijven ter wereld, zegt geen uranium te willen winnen in het gebied van de Mirarr, wil ze wel de lease verlengen. Het risico is groot dat in geval van faillissement van ERA, niet denkbeeldig, de curator de lease verkoopt aan een bedrijf dat er dan ook gebruik van wil maken. Het is dus belangrijk dat de lease stopt en de dreiging van uraniumwinning eindigt. De regering van de Northern Territory zegt tegen uraniumwinning in het gebied te zijn, maar de lease wordt automatisch verlengd als er vóór 11 augustus geen besluit is genomen de lease te beëindigen. Vlak na 11 augustus zijn er verkiezingen in de NT en dat betekent dat de lokale politiek eigenlijk na juli niet meer functioneert. Er moet dus daarvoor een beslissing komen over het beëindigen van de lease.

Categorieën: Acties

Nu ook Klimaatrechtzaak in Rusland

Acties – Stichting Laka - vr, 05/10/2024 - 13:19

Het Constitutionele Hof van de Russische Federatie heeft de allereerste klimaatrechtszaak tegen de Russische autoriteiten geregistreerd. De eisers zijn de milieugroep “Ecodefence!” en 18 activisten uit milieu-, klimaat- en mensenrechtenbewegingen, evenals mensen die zich inzetten voor de bescherming van de rechten van inheemse volken. De aanklagers zijn van mening dat het huidige klimaatbeleid van Rusland in strijd is met de grondrechten die in de grondwet zijn vastgelegd: het recht op leven, gezondheid en een goed milieu.

It is first time when Russian Constitutional court registers climate lawsuit against government. Well, Russia is not exactly a place of hope, not quite yet, but someone got to pave the way https://t.co/x9kD1jfTPV

— Vladimir Slivyak (@VladimirSlivyak) May 10, 2024

Het aantal rampzalige natuurverschijnselen (overstromingen, bosbranden, hittegolven, enz.) dat wetenschappers toeschrijven aan klimaatverandering neemt toe. Volgens gegevens van de Russische overheid stijgt de gemiddelde temperatuur in Rusland meer dan twee keer zo snel als in de rest van de wereld. Om de klimaatverandering een halt toe te roepen, is het noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, waartoe Rusland zich heeft verbonden door het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs. Om de doelstellingen van het akkoord te halen, moet Rusland de uitstoot van bijna 2,2 miljard ton CO2-equivalent per jaar terugbrengen tot 968 miljoen ton in 2030 en 157 miljoen ton in 2050, aldus de aanklagers.

De 19 indieners betwisten de grondwettigheid van presidentieel decreet nr. 666 van 4 november 2020 “Ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen” en de bijlage bij de strategie voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de Russische Federatie met lage broeikasgasemissies tot 2050, evenals een aantal aanverwante wetten. Het decreet en de strategie zijn de belangrijkste documenten van de Russische Federatie die de doelstellingen bepalen op het gebied van de vermindering van broeikasgasemissies.

In plaats van de uitstoot te verminderen, is Rusland van plan deze te verhogen in overeenstemming met het presidentieel decreet. Dit is een beleid van klimaatvernietiging, dat nieuwe rampen met zich meebrengt die steeds meer levens zullen eisen. We hebben dringend actie nodig om de uitstoot te verminderen en effectieve aanpassingsplannen in het hele land,” zegt Vladimir Slivyak, medevoorzitter van de groep ‘Ecodefence!’ en winnaar van The Right Livelihood Award.

De emissiereductiedoelen die Rusland heeft gesteld zijn extreem ver verwijderd van de niveaus die vereist zijn door de Overeenkomst van Parijs, wat betekent dat de staat de bescherming van burgers tegen klimaatverandering negeert. We willen dat het Grondwettelijk Hof de autoriteiten verplicht om een klimaatverordening op te leggen,” schrijft Grigory Vaipan, advocaat van de aanklagers.

Om het klimaat op onze planeet niet verder te laten verslechteren, moeten we nu actie ondernemen. Anders zullen toekomstige generaties in ondraaglijke omstandigheden moeten leven, en voor inheemse volken betekent dit letterlijk uitsterven, omdat klimaatverandering hulpbronnen vernietigt die van vitaal belang zijn voor hun overleving,” zegt Arshak Makichyan, voormalig organisator van de Russische Vrijdag voor de Toekomst, die gedwongen werd Rusland te verlaten vanwege vervolging door de autoriteiten.

Lees hier het originele Russische persbericht.

Categorieën: Acties
Inhoud syndiceren