Zwolle

Snuffelen bij IJsselcentrale

5 juni 1986

Veertig leden van de gelegenheidsformatie 'Het Snuffelkollektief' gaan op bezoek in het kantoor van de IJsselcentrale in Zwolle. Ze eisen een gesprek met de directeur en willen op deze manier te weten komen of er door de IJC al gewerkt wordt of meegewerkt zal worden aan de bouw van een kerncentrale in de Noordoostpolder. De directeur beweert dat er geen aanleiding tot ongerustheid is.
Brandbommen tegen IJsselcentrale

1 november 1985

Bij twee kantoren van de IJsselcentrale in Zwolle worden brandbommen naar binnen gegooid. Eén lont dooft en de schade is daar klein, maar de andere, in het hoofdkantoor, veroorzaakt brand en de schade is groot: f 100.000,-. Ook wordt er op ander gebouwen van de IJC leuzen gekalkt tegen kernenergie. Een week later worden de aanslagen opgeëist door de tot dan toe onbekende groep AGIT. Ze zijn gepleegd tegen de pogingen van het elektriciteitsbedrijf een kerncentrale te mogen/kunnen bouwen in de Noordoostpolder.
'Radioactief afval' voor IJsselcentrale

25 september 1981

Onderdeel van de tweede grote 'Dodewaard-gaat-dicht'-blokkade waren lokale acties die elke dag een ander thema hadden.
In Zwolle, op marktdag, demonstreert een groep mensen met zwart-wit geschminkte gezichten en vaten 'radioactief afval'. De stoet gaat naar het hoofdkantoor van de IJsselcentrale waar de vaten gedumpt moeten gaan worden. Het gebouw is op slot waarna het symbolisch aan de wethouder wordt overhandigd.
Inhoud syndiceren