2000

Paasmars tegen Stork, Hollandse Signaal en UCN

24 april 2000

In het kader van de jaarlijkse Paasmars, wordt er dit jaar (naast Stork en Hollandse Signaal) ook gedemonstreerd tegen Urenco. Dit keer in Hengelo bij een kantoor(tje) van de UCN (de Nederlandse deeleigenaar). Enkele honderden mensen nemen deel en doen mee aan dit experiment: “Almelo is gekozen onder meer door de grote stabiliteit van de ondergrond, want trillingen zijn heel slecht voor de ultracentrifuges. Ook al zijn we niet vlak bij de fabriek, het lijkt me het proberen waard om met z’n allen tegelijkertijd flink op de grond te stampen (van kwaadheid ofzo). Kijken wat er dan gebeurt. En als nu blijkt dat er niets gebeurd is en de fabriek gewoon door draait, betekend dat alleen maar dat we de volgende keer met nog meer zullen moeten komen (en dichterbij moeten gaan staan!)”. (uit speech Dirk Bannink, Laka).
Terreinbezetting Urenco

22 april 2000

Zes leden van de actiegroep BAND (Breek Atoomketen Nederland-Duitsland, een verwijzing naar BAN die eind jaren 70 actie voerde tegen UCN) knippen zich een weg naar binnen op het Urenco terrein in Almelo. De zes gaan op inspectie naar de opslag van verarmd uranium. Behalve een protest tegen kernenergie is het daarmee ook een actie tegen het gebruik van dat afvalproduct in wapens. (o.a. door de VS in de Golfoorlog). De 6 activisten kunnen ongehinderd over het hele terrein lopen voordat ze na een half uur gearresteerd worden. Ze worden, met dagvaarding, allemaal dezelfde avond nog vrijgelaten.

Bijlage:
Inhoud syndiceren