herdenking/solidariteit

herdenking van of solidariteit met gebeurtenis buiten Nederland

30 Jaar Tsjernobyl; herdenking slachtoffers bij Urenco

26 april 2016

Op het exacte moment van de ontploffing in de kerncentrale nr 4 van Tsjernobyl op 26 april 1986, 01.23 Oekraïense tijd, wordt wereldwijd de kernramp herdacht. Om 23.23 uur Nederlandse tijd (in de nacht van 25 op 26 april), herdenken bij de Urenco uraniumverrijkingsfabriek in Almelo ongeveer 30 mensen met een minuut stilte de slachtoffers van de kernramp. Door mensen die in de jaren na 1986 in de buurt van Tsjernobyl zijn geweest wordt verhaald wat ze daar aantroffen. Nog steeds is er een zone van 20 kilometer te radioactief om te wonen en zijn zelfs tot in Zuid-Duitsland bijvoorbeeld paddenstoelen en wilde varkens nog steeds te radioactief besmet voor consumptie.
Vóór de herdenking was er in een nabijgelegen Nivon-huis een informatieve bijeenkomst geweest, met vertellingen en documentaires.

Bijlagen:
Actie bij Franse consulaat na dood activist

7 november 2004

Enkele ‘anonymous activists’ voeren actie bij het Franse consulaat in Nijmegen. Aanleiding daarvoor is het overlijden van Sébastien Briat, eerder die dag. Briat is een Franse antikernenergie-activist die vastgeketend aan de rails door de trein met Castor-containers op weg naar Duitsland werd overreden. Het consulaat wordt getroffen door een aantal verfbommen en er worden verschillende leuzen geschilderd. In een bericht aan Indymedia laten de actievoerders weten dat zolang nucleaire technologie toegepast wordt, verzet door zal gaan.
Verwevenheid nucleaire en militaire bedrijvigheid

26 april 2002

Enkele tientallen mensen fietsen langs bedrijven en instellingen in Twente die of wel te maken hebben met nucleaire dan wel met militaire bedrijvigheid. Het is een protest van het Nederlands Euregional Nucleair Overleg (NENO). De tocht gaat langs de Urenco-verrijkingsfabriek in Almelo, Stork in Hengelo en NCLR op de universiteit in Twente in Enschede. Stork heeft een militair component en NCLR (het Nederlands Centrum voor Laser Research), een dochter van Urenco, wordt genoemd bij de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter. De fietstocht wordt afgesloten op de Tsjernobyl-herdenking in Gronau (Duitsland) bij de verrijkingsfabriek van Urenco.

Bijlagen:
‘Tsjernomobiel’ toert rond

7-12 april 1987

Van 7 tot en met 12 april toert er een bont gezelschap door Nederland; het is de Tsjernomobiel, die aandacht vraagt voor de kernramp een jaar daarvoor, informatie geeft over kernenergie, maar vooral de komende acties in Borssele onder de aandacht brengt. De bus met daarin activisten, muziekgezelschappen en clowns, doet in totaal 14 steden aan, waar op marktpleinen en buurthuizen muziek gespeeld en informatie gedeeld wordt.

Bijlage:
‘We willen lachende kinderen; geen stralende!’

31 mei 1986

Aktie Strohalm organiseert in aller haast naar aanleiding van Tsjernobyl een demonstratie manifestatie in Amsterdam. De demonstratie van het Museumplein naar de Dam gaat vooral per bakfiets en is gericht op de gevolgen van Tsjernobyl (straling) voor kleine kinderen en zwangere vrouwen. De vastgestelde normen voor toegestane blootstelling aan straling gaan uit van volwassen mannen; terwijl vrouwen en kleine kinderen veel gevoeliger zijn voor straling. Verder is er veel aandacht voor de gevolgen van uraniummijnbouw. De opkomst valt tegen, vooral door de gebrekkige communicatie óver en mobilisatie vóór de actie.

Bijlage:
Herdenking 29 jaar Tsjernobyl bij Urenco

26 april 2015

Op de dag af 29 jaar nadat de Oekraïense kernreactor in Tsjernobyl ontploft demonstreert een tiental mensen in Almelo bij de ingang van Urenco: een demonstratieve herdenking, noemen ze het zelf. Urenco in Almelo is wereldwijd een van de grootste verrijkingsfabrieken en verrijkt de brandstof voor ongeveer 10% van alle kerncentrales wereldwijd.
Er wordt in Nederland al enige tijd gepraat over het verkopen van het Nederlandse deel van Urenco, nadat het kabinet dit voornemen in mei 2013 bekend maakte, De demonstranten vinden dat Urenco niet geprivatiseerd maar gesloten moet worden. En “het zou goed zijn als dit besluit daadwerkelijk genomen werd vóór de 30ste herdenking volgend jaar”, aldus het persbericht van VEDAN (Vredes- En Duurzaamheids-Activiteiten Netwerkstad).

Bijlage:
Aandacht voor gevaren UF6

11 januari 1986

De Werkgroep Stop Kernenergie Almelo organiseert een stiltekring om James Harrison te herdenken. Harrison overleed in een Amerikaanse fabriek die uranium geschikt maakt voor verrijking. Het protest wijst vooral op de gevaren van uraniumhexafluoride (UF6). UF6 is de vorm waarin het uranium verrijkt wordt, ook in Almelo. UF6 is radioactief maar vooral chemisch heel giftig: in contact met water ontstaan er twee stoffen die extreem gevaarlijk zijn: fluorwaterstof en uranylfluoride. Bij het ongeluk in de Amerikaanse fabriek werden in een straal van enkele kilometers honderden mensen geëvacueerd. In Almelo zou het om duizenden mensen gaan, maar evacuatieplannen ontbreken.

Bijlage:
Solidair met verzet tegen Koodankulam

21 september 2012

In India wordt al jaren geprotesteerd tegen de bouw van de Russische kerncentrales in Koodankulam. Nu het opstarten van de reactoren dichterbij komt, weliswaar enorm vertraagd, neemt het protest van de lokale bevolking toe. Door politieoptreden komen in september twee mensen om het leven en duizenden worden gearresteerd, soms op aanklachten waar de doodstraf voor kan worden gegeven. Om de strijd tegen Koodankulam te steunen en solidariteit te tonen met de lokale bevolking, demonstreren ongeveer 25 mensen bij de Indiase Ambassade in De Haag tegen de repressie.

Bijlagen:
Op de Dam solidair met Japanse demonstranten

29 juli 2012

Op het moment dat er in verschillende steden in Japan enorme antikernenergie-demonstraties plaatsvinden tegen het feit dat er na Fukushima in Japan voor het eerst weer kerncentrales opgestart zullen gaan worden (alle ruim 50 kerncentrales werden na Fukushima gesloten), wordt er op de Dam in Amsterdam een solidariteitsdemonstratie gehouden. Het is een initiatief van in Nederland verblijvende Japanners samen met Wise en Laka. De twee uur durende manifestatie van Japanse cultuur en toespraken wordt door ongeveer 100-125 mensen bijgewoond terwijl veel toeristen even blijven staan luisteren of de fototentoonstelling bekijken. Als afsluiting wordt een menselijke keten gevormd en een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers.

Bijlagen:
Herdenking Fukushima in Middelburg

10 maart 2012

Ongeveer 50 mensen herdenken op de markt in Middelburg de ramp met de kerncentrales in het Japanse Fukushima en waarschuwen voor het gevaar van kernenergie. Op 11 maart is het precies een jaar geleden dat de aardbeving en tsunami de kerncentrales aan de Japanse oostkust zo ernstig beschadigden dat een aantal kernsmelting met explosies plaatsvonden en honderdduizenden mensen moesten worden geëvacueerd. De Japanse milieubeweging heeft opgeroepen wereldwijd de ramp te herdenken. In toespraken wordt de situatie in Japan uitgelegd en de reactie in diverse Europese landen; er wordt onder meer aandacht besteedt aan de Duitse 'ausstieg' uit kernenergie. Ook iemand uit België verteld van de plannen om de kerncentrales te sluiten en roept op de volgende dag mee te lopen in de demonstratie in Brussel.
In de week ervoor is met een film en informatie door geëvacueerde inwoners van de streek rond Fukushima in de bibliotheek van Middelburg ook al aandacht aan de ramp besteedt.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren