Transporten

Opnieuw protest tegen export afval naar Rusland

3 maart 2005

Zo'n dertig activisten demonstreren in Hengelo tegen een transport van Gronau naar Rotterdam met uranium. Van de in grote hoeveelheid aanwezige sneeuw wordt dankbaar gebruik gemaakt om de trein met 13 wagons te bekogelen met sneeuwballen. Tegen het transport was ook in Gronau en Muenster al veelvuldig actie gevoerd. Ook vorig jaar was er in Hengelo een actie tegen een dergelijk transport. De belangstelling om met anti-kernenergie acties mee te doen lijkt, zeker ook in de grensstreek, te groeien. De wagons vervoeren verarmd uranium dat naar Rusland gebracht wordt waar het herverrijkt wordt tot natuurlijk niveau en waar heel veel radioactief afval achterblijft.

Bijlagen:
Actie tegen 1ste transport van opwerkingsfabriek terug naar Nederland

29 september 2004

Dinsdagmiddag 28 september om 5 uur vertrekt vanuit La Hague de eerste trein met de container met opgewerkt afval richting COVRA. Op woensdagmorgen om 10.40 rijdt de trein onder zware politiebewaking het terrein van de COVRA op. Activisten van Greenpeace is het ondanks de zware beveiliging gelukt om op het terrein van de COVRA en zelfs op de HABOG te komen en te protesteren tegen opwerking en kernenergie. Het is het eerste transport dat terug komt van de opwerkingsfabriek in La Hague (met radioactief afval uit de kerncentrale van Borssele). Uit Sellafield waar het afval uit Dodewaard naar toe is gebracht voor opwerking, wordt voorlopig nog niets terug verwacht. De opwerkingsfabrieken halen bij lange na niet de geplande capaciteit.

Bijlagen:
Protest tegen export van verarmd uranium naar Rusland

23 juni 2004

In Hengelo houden tientallen actievoerders voornamelijk van de SP (Socialistiese Partij) in de nacht van 22 op 23 juni een lawaaiactie tegen een transport met verarmd uranium. De trein met 19 wagons komt van de verrijkingsfabriek in Gronau (Duitsland) en is op weg naar de haven van Rotterdam om naar Rusland vervoerd te worden. Het verarmde uranium wordt daar herverrijkt tot het niveau van natuurlijk uranium, waarna het terugkomt om in Almelo weer verder verrijkt te worden, zodat het geschikt is voor gebruik in kerncentrales. Groot probleem is dat enorme bergen uraniumafval feitelijk geëxporteerd worden, omdat maar een klein gedeelte terugkomt. En natuurlijk, zo zeggen de actievoerders, is gesleep met radioactief materiaal altijd gevaarlijk.

Bijlagen:
Flinke vertraging voor afvaltransport door blokkade

9 juni 2004

Activisten van Greenpeace hebben zich vastgeketend aan de spoorlijn tussen de Covra en Goes, om het transport van radioactief te stoppen. Het is een trein met containers hoogradioactief afval van de kerncentrale in Borssele op weg naar de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague. Een stootjuk wordt door Greenpeace op de rails bevestigd om duidelijk te maken dat kernenergie een dood spoor is. Het stootjuk is om 11.15 verwijderd, maar even later zijn verderop opnieuw activisten op het spoor. Daar heeft de politie meer moeite mee en het lukt de politie niet de speciale constructie los te krijgen. Dan maar een heel stuk rails los snijden en vervangen. Dat is pas om 16.30 gelukt, waardoor het transport al met al een flinke vertraging oploopt.

Bijlagen:
Actie bij afgezette havendeel voor afval transport

18 februari 2002

Drie actievoerders worden gearresteerd bij het leuzen schilderen op de containers die in Vlissingen-Oost de haven afschermen waar de container met brandstof uit Dodewaard op het schip wordt geladen. De dag erna vindt weer een dergelijk transport plaats, maar acties daar tegen vinden niet plaats. Vanuit de haven gaat het naar de opwerkingsfabriek in Sellafield.
Noodverordening: activisten preventief klemgereden

9 mei 2001

Alweer rijden er transporten van Dodewaard naar Vlissingen en van Borssele richting Frankrijk. Een groep activisten wordt nog voor het transport vertrokken is, op een snelweg in Zeeland klem gereden en alle 22 worden gearresteerd. De politie doet een beroep op de noodverordening die in een deel van Zeeland geldt op de dag dat er nucleaire transporten plaats vinden. Iedereen wordt dezelfde dag nog vrijgelaten, maar krijgt wel een dagvaarding mee.
De rechter vindt dit te ver gaan, er zijn o.a. twijfels over de geldigheid op die plek van de noodverordening en spreekt op 9 oktober iedereen vrij. De officier gaat in hoger beroep. Ondertussen vindt het transport ongestoord plaats

Bijlagen:
Gezamenlijke transportdag om politie-inzet te beperken

1 maart 2001

Opnieuw transportdag. Dat jaar al het derde transport van Dodewaard over de weg naar de haven van Vlissingen en het tweede van Borssele per trein naar Frankrijk. Om politie inzet te beperken worden beide transporten nu op dezelfde dag gedaan.
Een week van tevoren had Greenpeace een verbod gekregen om tegen het Borssele transport actie te voeren. Het verbod geldt voor een jaar. Ook zijn er allerlei noodverordeningen afgevaardigd in een aantal gemeentes in Zeeland waar het transport langs komt. Ondanks dat komt het toch tot protesten. Greenpeace probeert een bouwkeet met een kraan op de rails te takelen, om die dan van binnenuit vast te zetten. Maar de ME verhinderd het en de keet komt in de berm. Activisten van Onkruit vergaat niet! zitten aan betonnen vaten vastgeketend op een overweg. De trein moet stoppen en na verloop van tijd tilt een grote shovel vaten en actievoerders van het spoor af. In totaal worden 16 mensen gearresteerd. In Zeeland begint al wat ongenoegen te ontstaan dat er elke keer weer honderden agenten nodig zijn om de transporten te beschermen.

Bijlagen:
Dagvaarding voor Dodewaard

20 februari 2001

Onkruit Vergaat niet! probeert een dagvaarding aan iemand van de kerncentrale in Dodewaard te overhandigen. Tevergeefs, niemand wil het hebben. Een aantal activisten moet zich de dag erna voor de rechter verantwoorden voor acties tegen de transporten van Dodewaard, maar ze vinden dat niet zij, maar de kerncentrale, als producent van het afval, terecht zou moeten staan.
Blokkade ME-bus bij nieuw transport uit Dodewaard

25 januari 2001

Het tweede transport van Dodewaard naar Vlissingen wordt gehinderd doordat het Greenpeace lukt met een oude afgekeurde ME-wagen door de bewaking en afzettingen heen te komen en tot op de toegangsbrug te rijden. Daar ketenen ze zich vast. Een enorme afgang voor de politiemacht die dit juist had moeten voorkomen. Verderop de weg hebben zich weer GroenFront activisten vastgeketend. Al met al loopt het transport wat vertraging op en is er veel publiciteit rond de transporten. De Groep Bijzonder Opdrachten (een speciaal politieteam uit Arnhem) grijpt zeer gewelddadig in. Er worden klachten ingediend, maar zoals altijd leiden die niet tot veroordeling van het politiegeweld.
Blokkades bij transport kernafval naar Frankrijk

17 januari 2001

Het eerste transport sinds jaren van gebruikte brandstof uit de kerncentrale in Borssele wordt vervoerd naar de opwerkingsfabriek in La Hague. Greenpeace heeft met een kort geding nog geprobeert de vergunning te laten vernietigen, maar dat is niet gelukt. Het eerste traject van 2 kilometer van het transport gaat over de weg naar een rangeerterrein waar de container op de trein wordt geladen. Eerst Greenpeace-activisten en later (en verder op) een groepje van o.a. Stop Borssele en Onkruit vergaat niet! hebben zich op verschillende manieren aan de rails vastgemaakt en lukt het om het transport te vertragen. Maar uiteindelijk zorgt de enorme politiemacht ervoor dat het Nederland kan verlaten: totaal 22 arrestaties. Ook in Frankrijk zijn nog acties tegen het transport.

Bijlage:
Inhoud syndiceren