Borssele 2

Eerste bezetting tegen Borssele-2

3 augustus 2009

De eerste directe actie tegen Borssele II na de aankondiging van Delta. Zo'n 15 actievoerders van het Klimaatkamp brengen de Delta een bezoek en willen in het gebouw op zoek naar de directeur die vaak heeft gezegd altijd 'in' te zijn voor een goed gesprek. De meeste komen echter niet verder dan de hal. Daar wordt dan maar muziek gemaakt door de meegebrachte sambaband. Directeur Boersma laat zich niet zien en een goed gesprek zit er niet in. Ja, 2 of 3 mensen kunnen in een kamertje met een vertegenwoordiger van het bedrijf een gesprek, maar iedereen of niemand, vinden de activisten. Als de opgetrommelde politie heeft gesommeerd verlaten ze het pand. "Deze poging om tot een goed gesprek te komen moet dan ook gezien worden als een van de pogingen uit een heel breed palet om druk uit te oefenen om de bouw van een nieuwe kerncentrale te voorkomen", aldus de activisten.

Bijlagen:
Protest aandeelhoudersvergadering Delta

25 juni 2009

De aandeelhouders van Delta (provincie Zeeland, en gemeentes in voornamelijk Zeeland) komen samen in Goes om bijgepraat te worden over de plannen van het bedrijf om een nieuwe kerncentrale in Borssele te gaan bouwen. Als ze daarna naar buiten komen staan er zo’n 25 demonstranten van Stop Borssele, WISE, stichting Laka, GroenLinks en SP. Ze staan er met grote spandoeken die duidelijk maken dat ze niets zien in de plannen van Delta voor Borssele-II. Kernenergie is geen oplossing voor het klimaatprobleem. "We hebben 10 jaar (en ws. minder) om te zorgen dat de temperatuurstijging onder de kritieke grens van 2 graden blijft. We kunnen die 10 jaar niet verknoeien door iets te bouwen wat hooguit pas over 10 jaar klaar is, dan nog geen kilowatt heeft geproduceerd, maar wel miljarden uit de markt heeft opgeslokt die aan werkelijke oplossingen zouden moeten worden besteed."
Later wordt er nog een petitie aangeboden aan directeur Boerma met als boodschap: ”Kernenergie is vies, duur en gevaarlijk!”

Bijlagen:
Delta wil nieuwe kerncentrale(s)

25 juni 2009

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta start formeel de procedure die in 2011 moet leiden tot het aanvragen van een vergunning voor de bouw van een kerncentrale in Borssele. Ze doet dat door het indienen van een startnotitie bij het ministerie van VROM.
Greenpeace probeert 's morgens vroeg voor de ingang van het Delta-hoofdkantoor in Middelburg een opslagplaats voor radioactief afval te bouwen. Het lukt echter niet om de vaten vlak voor de ingang neer te zetten en dus wordt de opslagplaats aan de overkant van de weg gebouwd. Spandoeken maken duidelijk hoe Greenpeace er over denkt: Tweede Kerncentrale? Gevaarlijk Delta-plan!

Bijlage:
Delta: nieuwe kerncentrale serieuse optie

4 maart 2006

De actiegroep 'Stop Borssele' voert actie bij het hoofdkantoor van Delta in Middelburg. Delta is voor de helft eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Staatssecretaris Van Geel van Milieu heeft enkele weken daarvoor laten weten dat een nieuwe kerncentrale wat hem betreft een serieuze optie is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Delta laat daarop weten een tweede centrale in Borssele niet bij voorbaat uit te sluiten en zegt later zelfs dat men plannen ontwikkelt voor de bouw van een nieuwe kerncentrales Het politieke klimaat voor kernenergie is in die afweging nog wel erg belangrijk, geeft men toe.

Bijlagen:
'Bodemloze put' voor nieuwe kerncentrales

26 april 1986

Op deze, naar later blijkt, gedenkwaardige dag uit de geschiedenis van kernenergie, voert Stop Borssele een actie in Middelburg. Bij het kantoor van de PZEM (de exploitant van de kerncentrale in Borssele) wordt geprotesteerd tegen de lobby van de elektriciteitsmaatschappij voor een tweede kerncentrale in Borssele. In een ‘bodemloze put’ worden biljetten van 80 miljoen gulden gestort die PZEM verwacht uit te geven voor de voorbereiding van de komst van de kerncentrale. Op het 80 miljoen biljet een waarschuwing dat “het niet door derden verhandeld mag worden”. Ook wordt het ‘Sprookje van Borssele twee’ verteld over al die ministers die graag kernenergie willen.
Door het ongeluk in Tsjernobyl op die dag, verdwijnen de plannen voor nieuwe kerncentrales snel helemaal achter in de koelkast. Er blijkt dan door PZEM al 10 miljoen uitgegeven te zijn aan de voorbereiding van de tweede kerncentrale in Borssele.

Bijlagen:
Rondreizend locatiekeuze circus

2 september 1985

Van 2 t/m 6 september zijn er inspraakavonden voor de Planologische Kern Beslissing in de 5 mogelijke vestigingsplaatsen voor nieuwe kerncentrales. Dit inspraakcircus wordt gepresenteerd door Hans Sleeuwenhoek (óók NCRV) en in een panel zitten 6 deskundigen, waaronder Verbergh (directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken), Versteeg (kernfysische dienst) en Barendrecht (directeur Ruimtelijke Ordening van VROM). De discussie op die avonden kan niet meer gaan over de vraag óf er kerncentrales gebouwd moeten worden, maar over wat de 'meest geschikte' locatie is om ze te bouwen. Met de BMD nog vers in het geheugen zal duidelijk worden dat men van dit soort inspraak niet gediend is.
De eerste avond is in Heinkenszand (locatie Borssele). De ongeveer 500 aanwezigen laten zien dat de weerstand groot is. Met grote oren op ("Wij laten ons geen oor aannaaien") en door het produceren van veel lawaai verstoren ze de avond.

Bijlage:
Tegen Borssele-2 en opslag kernafval

9 maart 1985

Omdat Borssele één van de meest voor de hand liggende locaties is voor de bouw van één of meer kerncentrales en tevens voor de interim-opslag van radioactief afval (50 tot 100 jaar), wordt er door ruim 1500 mensen tegen deze plannen gedemonstreerd in Middelburg. Het is één van de grotere demonstraties in Zeeland tegen kernenergie, zeker omdat deze een regionale opzet heeft en er vrijwel geen mensen van buiten Zeeland deelnemen.
Snelle reactie op kabinetsbesluit

12 januari 1985

Meteen de dag na de kabinetsbesluit om er 'minstens' twee kerncentrales bij te bouwen, is er al een demonstratie in Borssele. Ongeveer 150 mensen steken bij de kerncentrale vuurwerk af, als symbool van wat de voorstanders te wachten staat als ze de plannen door willen zetten.
Stel bouw kerncentrales uit!

31 januari 1976

Ruim 300 mensen demonstreren eerst bij de kerncentrale in Borssele en later in Goes. Het is georganiseerd door het pas opgerichte Landelijk Energie Komitee (een overkoepelende organisatie van veel antikernenergie groepen, maatschappelijke organisaties en politieke partijen). Het LEK besluit tot de demonstratie door de plannen voor een tweede kerncentrale in Borssele waarvan al lang sprake is. Volgens de deelnemers moet het besluit voor drie nieuwe kerncentrales in Nederland minstens tot 1980 uitgesteld worden.
Nieuw verkeersbord

3 maart 1974

Actievoerders plaatsen bij de kerncentrale in Borssele een nieuw verkeersbord: verboden voor (zwangere) vrouwen en kinderen. Hiermee willen ze aantonen dat stralingsnormen opgesteld zijn voor gezonde volwassen mannen: zwangere vrouwen en kleine kinderen zijn gevoeliger voor radioactieve straling, maar daar wordt geen rekening mee gehouden. De elektriciteitsmaatschappij PZEM is een informatieoffensief begonnen, huis aan huis worden kleurige folders over kernenergie bezorgd.
Inhoud syndiceren