RCN/ECN/NRG Petten

Onderlzoekslokatie Petten, ook HFR

Arrestaties bij actie tegen bezoek nucleaire industrie aan Petten

25 maart 2014

Zo’n 35 activisten willen in Petten bij het NRG-terrein de excursie van vertegenwoordigers van de nucleaire industrie daar niet ongemerkt voor bij laten gaan. Ongeveer 25 activisten worden opgepakt omdat er een noodverordening is afgegeven. De burgemeester beveelt “dat de excursie ongehinderd doorgang moet vinden en in geen enkele vorm mag worden gehinderd, verstoord of anderszins mag worden beïnvloed”. Demonstreren doet iedereen maar buiten “een straal van 10 kilometer rondom Petten”. De noodverordening is afgegeven omdat, zo wordt in de rechtszaak later door de officier van justitie gezegd, er aanwijzingen bij de inlichtingendienst waren dat er ernstige verstoringen (misschien zelfs wel een gijzeling) van de excursie plaats zou vinden. Een jaar later werd iedereen vrijgesproken: er was op dat moment geen enkele dreiging (genoeg politie aanwezig, bus met bezoekers al naar binnen) en dus geen reden om iedereen op grond van het noodbevel te arresteren: demonstreren is een recht. Het is een van de voorbeelden van het repressieve beleid dat werd gevoerd tijdens de Nuclear Security Summit om het toch vooral ongestoord te laten verlopen. In Den Haag zijn op maandag al 50 mensen opgepakt die een petitie willen aanbieden. Ook die worden later allemaal vrijgesproken.

Bijlagen:
Activisten vlak bij HFR

4 november 2000

Twee actievoerders van Onkruit Vergaat Niet! dringen door tot op het ECN-terrein en komen tot het hek van het HFR-gebouw. Op dat deel staat het doel: een vrachtwagen gereed voor het vierde en laatste transport naar de COVRA in Borssele. Ze worden echter voortijdig gezien door de beveiligingsdienst. Ze worden overgedragen aan de politie die ze, na het vaststellen van de identiteit, afzet bij station Schagen.
Blokkade van bussen internationaal congres

25 september 2000

Op het terrein van de ECN vindt een congres plaats van internationale vertegenwoordigers van de nucleaire industrie over veiligheid. Zo’n 80 technologen willen met twee bussen ‘s morgens vroeg het terrein op rijden vanaf hun hotel. Maar op de toegangsweg worden de bussen klemgezet door actievoerders van o.a. WISE. Ze kunnen niet voor- of achteruit en ook niet de bus uit, omdat ook de deuren dichtgehouden worden. Er ontstaat wat handgemeen en er valt een enkele rake klap. De ECN en de industrie baalt enorm en na een uur, als ook mensen de bussen beginnen te verlaten via nooduitgangen, wordt de blokkade opgeheven.

Bijlage
'Stralende zon' goed zichtbaar tijdens open-dag ECN

9 oktober 1999

Het is de jaarlijkse open dag bij het ECN in Petten. Leden van het ‘Landelijk Platform tegen Kernenergie’ staan met stencils en spandoeken bij de ingang. ECN investeert nog steeds in kernenergie. Bij de ingang worden “Atoomenergie? Nee bedankt!” ballonnen uitgedeeld, zodat op het terrein, van oudsher een pro-kernenergie bolwerk, op die dag het ‘antikernenergie zonnetje’ goed zichtbaar is.

Bijlage:
Bezetting koepel HFR: 10 jaar Tsjernobyl

26 april 1996

Vijftien activisten van Greenpeace lukt het om op de koepel van de HFR-onderzoeksreactor op het terrein van het ECN in Petten te klimmen. De actie, een blamage voor de beveiliging van deze reactor, vindt plaats precies tien jaar na het ongeluk in de reactor van het Oekraïense Tsjernobyl. Op de koepel wordt een groot spandoek gehangen: "Tsjernobyl kan overal". Greenpeace protesteert met deze actie ook tegen de ECN en een consortium van de Nederlandse industrie (DNC, de Dutch Nuclear Consortium), die in Oost-Europa proberen orders in de wacht te slepen bij het oplappen van oude en onveilige reactoren. Alle activisten worden gearresteerd, maar na korte tijd vrijgelaten. Twee verslaggevers moeten hun videoband van de actie afgeven, (maar hadden deze al verwisseld met een lege band). Volgens een woordvoerder is de veiligheid van de reactor niet in het geding geweest, omdat het onmogelijk is vanaf de koepel de bedrijfsvoering te verstoren. In november 1988 lukte het een groep mariniers om de centrales snel te overmeesteren. Als reactie daarop zegde minister De Korte (EZ) toe dat de reactor 'binnenkort ondoordringbaar' zou zijn.
Nederlands plutonium voor VS-kernwapens

7 januari 1981

Ongeveer 30 mensen van de stroomgroep Stop Kernenergie Den Haag en het IKV protesteren bij het voorlichtingskantoor van het ECN in Den Haag tegen het 'informatie'-materiaal. Als symbolisch protest werd het een stapel materiaal verbrand. Volgens de actievoerders zijn de Nederlandse proefreactoren betrokken bij het kernwapenprogramma in de VS. Brandstof uit de reactoren, zoals de IRI in Delft, wordt naar de VS vervoert waar het in het kernwapenprogramma terecht kan komen, zo is uit onderzoek gebleken. Zelfs minister van EZ (Van Aardenne) moet later toegeven dat dat niet uit te sluiten is.

Bijlagen:
Inhoud syndiceren