Regering / Verkiezingen

Greenpeace boos: radioactief afval in Hofvijver

22 juni 2005

In ongekend sterke bewoordingen ("energiebeleid kabinet rampzalige draaikonterij") typeert Greenpeace het beleid van dit kabinet. Vlak voor het kamerdebat over de sluiting van Borssele, en nadat D66 gezegd heeft akkoord te gaan met langer open houden, gooit de actiegroep 200 vaten met 'kernafval' in de Hofvijver, vlakbij de Tweede Kamer. "Dit kabinet, inclusief D66 dat zegt tegen kernenergie te zijn, doet net of het openhouden van kerncentrale Borssele weinig nadelen heeft, omdat de reactor er nu eenmaal toch al staat. Maar kernenergie is nooit veilig," aldus Greenpeace. "Borssele produceert elke tien jaar 200 afvalvaten met hoogradioactief afval. Alleen daarom al is kernenergie nooit een oplossing voor klimaatverandering. Daarnaast zijn er de veiligheidsrisico’s. Borssele is met haar 32 jaar al één van de oudste kerncentrales ter wereld en kerncentrales zijn een gevaarlijk zwakke plek voor terrorisme." Kamerleden en andere belangstellenden krijgen door Straattheater Bries11 een nota overhandigd over 'het kind van de rekening' van kernenergie. Vooral D66 -'windvaan inzake Borssele'- krijgt er van langs.

Bijlagen:
Zoeken naar uranium in tuin minister

25 april 1993

In de tuin van Minister Andriessen (Economische Zaken) in Wassenaar wordt een bliksemactie uitgevoerd. Op deze zondagmiddag wordt er op meerdere plekken in zijn tuin naar uranium gegraven. De actie is een protest tegen de pogingen van Andriessen om kernenergie bespreekbaar te houden (zijn beleidsstuk: "Het Dossier Kernenergie") en ook omdat hij de volgende dag de Topnux conferentie zal openen. De actie duurt ongeveer een kwartier en er zijn geen arrestaties.

Bijlage:
Protest tegen hogere toegestane stralingsnormen

4 februari 1987

Onder het motto "Bloot staan aan stralingsgevaar, dat nooit", protesteert een groep vrouwen tijdens een vergadering van de Kamercommissie voor Milieu tegen de nieuwe toelaatbaar geachte stralingsnormen. Er komt veel kritiek op die normen, omdat ze driekwart jaar na het ongeluk in Tsjernobyl flink verhoogd worden.
'Stem tegen kernenergie'

5 april 1986

Onder het motto "Stem tegen Kernenergie" wordt in Utrecht een grote landelijke actiecampagne gestart gericht op de Tweede Kamerverkiezingen op 25 mei. Aanleiding hiervoor is het toenemende besef dat als het huidige CDA/VVD-kabinet herkozen wordt, er geen enkele mogelijkheid bestaat voor een andere energiepolitiek. Hoewel de organisatoren niet de illusie hebben dat met een CDA/PvdA-kabinet alles bereikt is, heeft men hoop dat juist op dat vlak, met enige druk van buitenaf, standpunten te veranderen en te beïnvloeden zijn. Er is vanuit delen van de antikernenergie-beweging forse kritiek op de campagne: vooral het parlementaire karakter van de campagne stuit op onbegrip.
Ondanks het feit dat de campagne door het ongeluk in Tsjernobyl (26 april) flink de wind mee krijgt, heeft het toch niet het gewenste resultaat. Na de Tweede Kamerverkiezingen op 25 mei komt er uiteindelijk toch een nieuw CDA/VVD-kabinet. Maar door vlak na Tsjernobyl en al voor de verkiezingen hun pro-kernenergie standpunten af te zwakken, maken ze de "Stem tegen Kernenergie" campagne ogenschijnlijk overbodig: de plannen voor de bouw van nieuwe kerncentrales verdwijnen in een la.

Bijlagen:
Snelle portier: bezetting ministerie mislukt

22 januari 1985

Een snel reagerende portier is er de oorzaak van dat ongeveer 55 mensen die de kernenergieafdeling van het ministerie van Economische Zaken willen bezetten, niet verder komen dan de hal. De draaideur waar ze door heen moeten is door de sprintende portier op slot gedaan. Er wordt nog wel geprobeerd die deur te forceren, maar ondertussen heeft de portier tijd om de andere kant te barricaderen en ook de politie is al snel aanwezig. De bezetting had een reactie moeten zijn op het kabinetsbesluit over de bouw van nieuwe kerncentrales. Na een half uur is er genoeg politie en ontruimen ze de hal. Niemand wordt gearresteerd.
'Voor een ander energiebeleid'

23 april 1977

"Stop Atoomplannen, 'n andere energiepolitiek". Onder deze leus in er een landelijke manifestatie in Utrecht. Hoewel er op 5000 mensen is gerekend, komen er 'maar' 3500. Ab Schravemade, die namens het NVV (na een fusie met de NKV FNV geworden) spreekt, zegt onder meer: "Werkgelegenheid lijkt de laatste tijd een heilig verklaarde koe, waar alles voor moet wijken. Welnu, werkgelegenheid en economische groei mogen best, maar die heilige koe moet ontheiligd worden en ander voer krijgen". Van te voren was er druk uitgeoefend op Schravemade door vakbondsleden die bij de UCN werken af te zien van het spreken op de manifestatie.
Nalin Swargs uit Sri Lanka plaatst het verzet tegen kernenergie in een breder kader: "Het verzet tegen kernenergie heeft pas waarde wanneer het leidt tot een beter begrip van het heersende maatschappelijke systeem en van de noodzaak om niet alleen de uitwassen ervan te stoppen, maar om het systeem in zichzelf te veranderen"

Bijlagen:
Jaar tegen kernenergie

1 januari 1975

De Landelijk Stroomgroep Stop Kalkar roept 1975 uit tot het Jaar Tegen Kernenergie. In dat jaar moeten zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties overgehaald worden om gezamenlijk acties te ondernemen. Vooral de bouw van Kalkar, uraniumaankopen en de officiële voorlichting rond kernenergievraagstukken moeten dat jaar op extra aandacht rekenen. Dit uit zich in het opzetten van tientallen plaatselijke groepen, het geven van talloze informatieavonden, het schrijven van boeken, brochures en ingezonden artikelen, en het organiseren van symposia (hieronder affiches over drie ervan) etc. Al deze dingen zorgt voor een aanloop naar de beweging en het enorm winnen aan invloed. Vreemd genoeg vinden er dat jaar geen (door ons traceerbare) acties plaats.

Bijlagen:
Pamflet bij grensovergangen

19 augustus 1973

Bij grensovergangen bij Nijmegen en Arnhem wordt door jongeren van de ANVJ actie gevoerd tegen de Nederlandse deelname aan het Kalkar project. Automobilisten krijgen pamfletten waarin wordt geëist dat het kabinet Den Uyl zich terugtrekt uit het project "dat als plutoniumverschaffer tegemoet komt aan de revanchistische krachten in West-Duitsland".
Inhoud syndiceren